"MONTENEGRO CUP" CACIB CETINJE

Izložbe pasa svih rasa
Vidi detalje 

All Breed Dog Shows
See details

Međunarodna izložba pasa svih rasa/ International dog shows of all breeds
MONTENEGRO CUP, CETINJE CACIB 1 – 01.08.2024. 10.00 h

Specijalizovane izložbe pasa II grupe, V grupe i IX grupe 01.08.2024. 15.00h

Nacionalna izložba pasa svih rasa/ National dog shows of all breeds
MONTENEGRO CUP, CETINJE CAC  – 02.08.2024. 8.30 h

Međunarodna izložba pasa svih rasa/ International dog shows of all breeds
MONTENEGRO CUP, CETINJE CACIB 2 – 02.08.2024. 11.30 h

Lokacija / Location
Park “13 jul” Cetinje

 

 

2 X CAC = CH MNE

2 X JCAC = JCH MNE

MONTENEGRO CUP - CETINJE 2024

Moguće:

Grand šampion Crne Gore – 2 x CACIB
Balkan šampion – Šampion Crne Gore i 1 zemlje  sa Balkana
Mediteran šampion – Šampion Crne Gore i 1 zemlje  sa Mediterana
Jadran šampion – Šampion Crne Gore i 1 zemlje  sa Jadrana
Jugoslavija šampion – Šampion Crne Gore i 1 zemlje  sa područja EX-YU

Nato Šampion Šampion Crne Gore i 1 zemlje  članice Nato saveza

Isti uslovi važe za bebe, štenad, mla
de i veteran šampione

Grand šampion za sve  – Šampion Crne Gore i 2 zemlje

2 X VP 1 = Baby / Puppy šampion Crne Gore

VAŽNO!

Da bi pas osvojio šampionat, titule (CAC, JCAC, VP) moraju biti osvojene u dva različita dana. 

generalni sponzor

USLOVI IZLAGANJA 

Na izlozbi se mogu izlagati psi koji imaju rodovnik izdat od kinoloskih organizacija koje su priznate od strane Medunarodne kinoloske federacije FCI. Ne mogu se izlagati slijepi i gluvi psi, visokoskotne kuje i kuje u teranju, kao ni psi ciji su vlasnici pod suspenzijom.

Agresivni psi moraju nositi korpu. Za stetu koju nacini pas odgovornost snosi vlasnik.

PEHARI I NAGRADE 

Prvaci rasa (BOB), bez obzira na broj prijavljenih pasa u rasi dobijaju rozetu.

Prvoplasirani, drugoplasirani i trećeplasirani u konkurenciji Junior handling, štenadi, beba  mladih pasa,veterana, odg. parova, odg. grupa i FCI grupama dobijaju pehare.

Najljepsi pas izlozbe (BIS), drugoplasirani pas izlozbe (R.BIS) i trećeplasirani pas izložbe (BIS III) dobijaju pehar i hranu za pse.

Upisnina za pse iznosi:

Za izlagace iz Crne Gore (pedigre psa mora imati MNE broj), 
Srbije (pedigre psa mora imati JR broj), 
Sjeverne Makedonije (pedigree psa mora imati MK  broj), 
Kosova (pedigre psa mora imati RKS broj) i 
BiH (pedigree psa mora imati BHR broj):

CACIB CETINJE 1 & 2
Do 15.07.2024.

1 pas na CAC ili CACIB izložbi u razredu mladi, zreli, intermedia, radni šampion – 50 €, ostale izložbe su besplatne

1 pas na CAC ili CACIB izložbi u razredu beba, štenadi i veterana 35 €,  ostale izložbe su besplatne

Poslije 15.07.2024.

1 pas na CAC ili CACIB izložbi u razredu mladi, zreli, intermedia, radni šampion – 60 €, ostale izložbe su besplatne

1 pas na CAC ili CACIB izložbi u razredu beba, štenadi i veterana 45 €,  ostale izložbe su besplatne

Izlagači iz Crne Gore su obavezni da izvrše uplatu na žiro račun Kinološkog društva “ Orlov Krš”  530-482-22 sa naznakom ‘Montenegro Cup’

Dokaz u uplati dostaviti na mail:  orlovkrs1@gmail.com

Bez dokaza o uplati prijava neće biti uvrštena u katalog.

Izlagaci iz Srbije, Sjeverne Makedonije i BiH plaćaju na dan izložbe.

Za ostale  izlagače 

CACIB CETINJE 1 & 2  (za obe izložbe)

Do 15.07.2024.

1 pas na CAC ili CACIB izložbi u razredu mladi, zreli, intermedia, radni i šampion  90 €, ostale izložbe su besplatne

1 pas na CAC ili CACIB izložbi u razredu beba, štenadi i veterana 60 €,  ostale izložbe su besplatne

Poslije 15.07.2024.

1 pas na CAC ili CACIB izložbi u razredu mladi, zreli, intermedia, radni i šampion 110 €, ostale izložbe su besplatne

1 pas na CAC ili CACIB izložbi u razredu beba, štenadi i veterana 80 €,  ostale izložbe su besplatne.

Za specijalizovane izložbe pasa u razredu beba, štenadi i veterana cijena je 20€

Za specijalizovane izložbe pasa u razredu mladi, zreli, intermedia, radni i šampion 40 €

Plaćanje se vrši na dan izložbe. 

Krajni rok za prijavu je 26.07.2024

VAŽNE NAPOMENE

Šampionske povelje biti će izdavane odmah nakon završetka izložbi.

Šampionska povelja za mlade i zrele pse  košta 4,
za bebe, štenad i veterane 30 €

MONTENEGRO CUP - CETINJE 2024

Possible:

Grand
 Champion Montenegro
  2 x CACIB
Balkan Champion – Champion Montenegro and 1 countr
y from the Balkans
Mediterranean Champion – Champion Montenegro and 1 country from the Mediterranean
Adria
tic
 Champion – Champion Montenegro and 1 country from the the Adriatic Sea
Yugoslavia Champion – Champion Montenegro and 1 country with EX YU area

Nato Champion – Champion Montenegro and 1 country members of NATO

The same conditions apply to Baby, Puppy, Young and Veteran champions

Grand Champion for all – Champion Montenegro and 2 countries

2 x Baby, Puppy BOB = Grand Baby / puppy šampion Crne Gore

IMPORTANT!

For a dog to win the championship, titles (CAC, JCAC, VP) must be won on two different days.

general sponsor

REQUIREMENTS

All dogs with pedigree issued by the cynologic association recognised by International cynologic federation FCI can be shown at these shows. 

Aggressive dogs must have a  muzzle. The owner is responsible for all the damages caused by his dog. 

CUPS AND AWARDS

Best of breed (BOB), will take a rossete, no matter on number of dogs registered in the competition.                                     

First, second and third ranged in competition of junior handling, puppies, baby, young ,veterans, pairs, groups and FCI groups  will take a trophy.                     

The most beautiful dog of competition (BIS) , second ranged (R.BIS) and  third ranged (BIS III)  takes a cup and dog food.

Entry fees:

For other exhibitors :

CACIB CETINJE 1 & 2 (for both exhibitions)

Until 15.07.2024.

1 dog at a CAC or CACIB show in the classes young, intermediate, open, working and champion €90, other shows are free

1 dog at a CAC or CACIB exhibition in the class of babies, puppies and veterans €60, other exhibitions are free

After 15.07.2024.

1 dog at a CAC or CACIB show in the classes young, intermediate, open, working and champion €110, other shows are free

1 dog at a CAC or CACIB exhibition in the class of babies, puppies and veterans €80, other exhibitions are free.

For specialized dog shows in the classes of babies, puppies and veterans, the price is €20

For specialized dog shows in the classes  young, intermediate, open, working and champion €40

Payment is made on the day of the exhibition. 

The deadline for applications is July 26, 2024

IMPORTANT NOTE

The champion certificates can be issued on the last day of the dog shows. 

 

The Champions certificate costs for young and adult 4,
for baby, puppy and veteran 30 €

 

SUDIJE

JUDGES

FCICACIB 1 CETINJE CAC CETINJE CACIB 2 CETINJE
IMILOŠ JABUČANINMARTA ŠIPOŠMIODRAG VRETENIČIĆ
IIALEKSANDAR MARKOVIĆ – LOLAPERO ČELEBIĆZLATKO JOJKIĆ
IIIVLADAN ŠAMŠALKRSTO DONČIĆALEKSANDAR MARKOVIĆ-LOLA
IVMARTA ŠIPOŠMOMČILO MILIĆALEKSANDAR MARKOVIĆ-LOLA
VMARTA ŠIPOŠANTE KUBIČEK /
KRSTO DONČIĆ
MOMČILO MILIĆ
VIPERO ČELEBIĆMOMČILO MILIĆMARTA ŠIPOŠ
VIIPERO ČELEBIĆMOMČILO MILIĆMIODRAG VRETENIČIĆ
VIIIPERO ČELEBIĆNIKOLA DUMEZIĆMARTA ŠIPOŠ
IXMIODRAG VRETENIČIĆVLADO MARTINOVIĆIVAN JUKIĆ
XVLADAN ŠAMŠALNIKOLA DUMEZIĆMOMČILO MILIĆ
SPECIJALIZOVANE IZLOŽBE / SPECIAL SHOWSFCI II - IVAN JUKIĆFCI V-ZLATKO JOJKIĆFCI IX-SANJA VRETENIČIĆ

SMEŠTAJ

ACCOMODATION

PRIJAVNICA / APPLICATION


TU SMO ZA VAS

KONTAKT

Stojimo na raspolaganju za vaša pitanja, ideje i sugestije.