2 x cacib KOTOR 2023

BOKA CUP 2023


Međunarodna izložba pasa svih rasa

Vidi detalje 

International dog shows of all breeds
See details

CACIB KOTOR 1
01.04.2023. 10.00 h

CACIB KOTOR 2
02.04.2023. 10.00 h

Lokacija
Nationalni Restoran Carević

Location:
National Restaurant Carević

2 X CAC = CH MNE

2 X JCAC = JCH MNE

Moguće:

Grand šampion Crne Gore – 2 x CACIB
Balkan šampion – Šampion Crne Gore i 1 zemlje  sa Balkana
Mediteran šampion – Šampion Crne Gore i 1 zemlje  sa Mediterana
Jadran šampion – Šampion Crne Gore i 1 zemlje  sa Jadrana
Jugoslavija šampion – Šampion Crne Gore i 1 zemlje  sa područja EX-YU

Nato Šampion Šampion Crne Gore i 1 zemlje  članice Nato saveza

Isti uslovi važe za bebe, štenad, mla
de i veteran šampione

Grand šampion za sve  – Šampion Crne Gore i 2 zemlje

2 X VP 1 = Baby / Puppy šampion Crne Gore

+++

Supreme Baby Best in Show 
Supreme Puppy Best in Show 
Supreme Veteran Best in Show 

Supreme Junior Best in Show 
Supreme Best in Show 

USLOVI IZLAGANJA 

Na izlozbi se mogu izlagati psi koji imaju rodovnik izdat od kinoloskih organizacija koje su priznate od strane Medunarodne kinoloske federacije FCI. Ne mogu se izlagati slijepi i gluvi psi, visokoskotne kuje i kuje u teranju, kao ni psi ciji su vlasnici pod suspenzijom.

Agresivni psi moraju nositi korpu. Za stetu koju nacini pas odgovornost snosi vlasnik.

PEHARI I NAGRADE 

Prvaci rasa (BOB), bez obzira na broj prijavljenih pasa u rasi dobijaju rozetu.

Prvoplasirani, drugoplasirani i trećeplasirani u konkurenciji Junior handling, štenadi, beba  mladih pasa,veterana, odg. parova, odg. grupa i FCI grupama dobijaju rozetu i hranu za pse.

Najljepsi pas izlozbe (BIS), drugoplasirani pas izlozbe (R.BIS) i trećeplasirani pas izložbe (BIS III) dobijaju pehar i hranu za pse.

Upisnina za pse iznosi:
Za izlagace iz Crne Gore, Srbije i BiH

CACIB Kotor 1 & 2 (za obe izložbe)

Do 20.03 2023.
1 pas – 40 €
Baby, Puppy, Veteran 30 €

Poslije  20.03 2023
1 pas – 60 €
Baby, Puppy, Veteran 40 €

CACIB Kotor 1 & 2  (pojedinačno)

Do  20.03 2023
1 pas – 30 €
Baby, Puppy, Veteran 20 €

Poslije  20.03 2023
1 pas – 35 €
Baby, Puppy, Veteran 25 €

Izlagači iz Crne Gore plaćaju na žiro račun 
Kinološkog saveza Crne Gore   
510- 10918 – 72  sa naznakom: ‘Boka kup 2023’

Bez dokaza o uplati prijava neće biti uvrštena u katalog.

Za ostale izlagače:

CACIB  Kotor 1 & 2 (za obe izložbe)

Do  20.03 2023
1 pas – 70 €
Baby, Puppy, Veteran 50 €

Poslije  20.03 2023
1 pas – 90 €
Baby, Puppy, Veteran 70 €

CACIB Kotor 1 & 2  (pojedinačno)

Do  20.03 2023
1 pas – 40 €
Baby, Puppy, Veteran 30 €

Poslije  20.03 2023
1 pas – 50 €
Baby, Puppy, Veteran 20 €

Šampionska povelja košta 40 €,
Beba, Štene, Veteran 30 €.

Plaćanje: na dan izložbe

Prijave se salju:

Kinološki savez Crne Gore Zupci 64/A 85000 Bar Crna Gora

kinoloskisavezcg@t-com.me

Krajni rok za prijavu je 27.03.2023.

VAŽNE NAPOMENE

Šampionske povelje biti će izdavane odmah nakon završetka izložbi.

Possible:
Grand Champion Montenegro  2 x CACIB
Balkan Champion – Champion Montenegro and 1 countr
y from the Balkans
Mediterranean Champion – Champion Montenegro and 1 country from the Mediterranean
Adria
tic
 Champion – Champion Montenegro and 1 country from the the Adriatic Sea
Yugoslavia Champion – Champion Montenegro and 1 country with EX YU area

Nato Champion – Champion Montenegro and 1 country members of NATO

The same conditions apply to Baby, Puppy, Young and Veteran champions

Grand Champion for all – Champion Montenegro and 2 countries

2 x Baby, Puppy BOB = Grand Baby / puppy šampion Crne Gore

+++

Supreme Baby Best in Show 
Supreme Puppy Best in Show 
Supreme Veteran Best in Show 

Supreme Junior Best in Show 
Supreme Best in Show 

REQUIREMENTS

All dogs with pedigree issued by the cynologic association recognised by International cynologic federation FCI can be shown at these shows. 

Aggressive dogs must have a  muzzle. The owner is responsible for all the damages caused by his dog. 

CUPS AND AWARDS

Best of breed (BOB), with take a rossete, no matter on number of dogs registered in the competition.                                     

First, second and third ranged in competition of junior handling, puppies, baby, young ,veterans, pairs, groups and FCI groups  will take a rossete and dog’s food.                           

The most beautiful dog of competition (BIS) , second ranged (R.BIS) and  third ranged (BIS III)  takes a cup and dog’s food.

Each dog must be registered separetly on form list ‘Registration for dog

Application for admission:

CACIB Kotor 1 & 2

Till 20.03 2023
40 € per dog singly. For both shows 70 € per dog.

Baby, Puppy, Veteran  30 € per dog singly. For both shows 50 € per dog

After 25.11.2022.

50 € per dog singly . For both shows 90 € per dog

Baby, Puppy, Veteran 35 € per dog singly. For both shows 70 € per dog

The Champions certificate costs 40 €.
Puppy, Baby, Veteran 30 €.

Send your entries at:

Kennel Club Montenegro Zupci 64/A  85000 Bar Montenegro

or

kinoloskisavezcg@t-com.me

Method of payment:  on day of the show

or via web site: doglle.com

The last deadline is 27.03.2023.

IMPORTANT NOTE

The champion certificates can be issued on the last day of the dog shows. 

SUDIJE

JUDGES

CACIB KOTOR 1

I FCI GROUP
Nikola Dumezić (MNE)

II FCI GROUP
Nebojša Đurović (MNE)

III FCI GROUP
Sadiq Al Farsani (BRN)

IV FCI GROUP
Vasko Mudreša (MNE)

V FCI GROUP
Nikola Dumezić (MNE)

VI FCI GROUP
Vasko Mudreša (MNE)

VII FCI GROUP
Vasko Mudreša (MNE)

VIII FCI GROUP
Vojislav Al Dagistani (SRB)

IX FCI GROUP
Vanja Mudreša (MNE)

X FCI GROUP
Vojislav Al Dagistani (SRB)

CACIB KOTOR 2

I FCI GROUP
Maja Milanović (MNE)

II FCI GROUP
Sadiq Al Farsani (BRN)

III FCI GROUP
Krsto Dončić (MNE)

IV FCI GROUP
Vojislav Al Dagistani (SRB)

V FCI GROUP
Maja Milanović (MNE)

VI FCI GROUP
Igor Drobnjak (MNE)

VII FCI GROUP
Vojislav Al Dagistani (SRB)

VIII FCI GROUP
Igor Drobnjak (MNE)

IX FCI GROUP
Miodrag Vreteničić (MNE)

X FCI GROUP
Miodrag Vreteničić (MNE)

 

INFO

Krsto Dončić

+38269685018 (English and Russian) Predsjednik KD 'Kotor'

Vesna Marljukić

+38268337060 (parla Italiano)

Miodrag Vreteničić

General secretary of Kennel Club of Montenegro +38267333089 (English)

PRIJAVNICA

ENTRY FORM


TU SMO ZA VAS

KONTAKT

Stojimo na raspolaganju za vaša pitanja, ideje i sugestije.