2021
Datum Mjesto Tip  izložbe Prijava
30.Oktobar Podgorica CACIB
31.Oktobar Podgorica CACIB
27. Novembar Čanj CACIB
28. Novembar Čanj CACIB
2022
19. Mart Kotor CACIB  
20. Mart Kotor CACIB  
06. Maj Bar CAC
07. Maj Bar CACIB
08. Maj Bar CACIB